Начало / Нашето портфолио / Twin houses - с.о. "Сълзица", гр. Варна

Представеният проект е разработен за две двуетажни, еднотипни жилищни сгради, находящи се в с.о. "Сълзица", гр. Варна. Във функционално отношение разпределението е разделено на дневен тракт, находящ се на първо ниво и нощен тракт, разположен на второ ниво. Връзката между двата тракта се осъществява посредством стълбище, развито в седемметрова емпория, остъклена по цялата си височина. Един от основните ни стремежи, в процеса на проектиране е безпрепятствения достъп на естествена светлина към вътрешността на сградата. При екстериора залагаме на модерни, изчистени форми. Характерни за двете основни фасади са силно изразени П-образни рамки, пречупени в средата. В горната част на рамките са интегрирани метални пана, наподобяващи стилизирани клони, които не са видни на фасада, но подсигуряват игра на светлината, хвърляйки шарена сянка върху фасадната плоскост. Същият дървесен мотив се появява при металната козирка над верандата, окачена на стоманени ванти. Използваните материали за фасадите са бяла и тъмно сива силикатна мазилка, тъмно сив естествен камък, Etalbond панел с дървесен растер и бял цвят.